Aktuální informace - Praha 4


Na tomto místě se dozvíte aktuální informace z vaší městské části Praha 4. Informace se týkají například výluk ve veřejné dopravě, odstávek vody, aktualit v tématu budoucí tváře Prahy 4, nebo i zasedání rady městské části. 

Budeme rádi i za vaše podněty a návrhy na uveřejnění aktualit z vašeho bezprostředního okolí na Praze 4.

Děkujeme!

Rozcestník 

Info - zpdravodajství Praha 4
Info - zpdravodajství Praha 4
Nákupy na Praze 4
Nákupy na Praze 4
Úřady na Praze 4
Úřady na Praze 4
Zábava Praha 4
Zábava Praha 4
Nemocnice na Praze 4
Nemocnice na Praze 4
Počasí a jak bude Praha 4
Počasí a jak bude Praha 4

Dění na Praze 4 můžete sledovat zde přímo na stránkách MČ Prahy 4:


Užitečné tipy a zajímavosti najdete taky na stránkách Pražského seniora:


Aktuální informace, které jsme pro vás našli:

Pozvánka na participaci: Rozšíření parkovacích zón na P4

7.4.2019


PODJEZD POD MAGISTRÁLOU (TÁBORSKÁ, NA VESELÍ) 

13.3.2019

PODJEZD POD MAGISTRÁLOU (TÁBORSKÁ, NA VESELÍ) - MÁ BÝT ZASYPÁN ČI NE?

O tom se bude debatovat za přítomnosti architektů, urbanistů a zástupců Rady hlavního města Prahy ve středu 27/3/2019 od 14:00 do 15:30 hod v Centru Architektury a Městského Plánování (CAMP), Vyšehradská 51, Praha 2
Zve
Zdeněk Hřib, Primátor hlavního města Prahy

Pokud máte názor, že nechcete podjezd zasypat, podpořte petici. Sice nemá právní význam, ale pan Jan Jirkal chce petici využít jako argument pro vyjednávání.

Peticehttps://www.petice24.com/taborska?fbclid=IwAR3gMXAIFWgORV3kp_yK6HwhIDCraVZJqwqq0GsS8_0rc6mktEgDHbcZyVM

Výsledek rokování:

9.4.2019

PODJEZD TÁBORSKÁ NEBUDE ZASYPÁN

Praha při opravě Táborské podjezd magistrály zasypávat nebude
Praha 8. dubna (ČTK) - Podjezd v Táborské ulici pod magistrálou v Praze 4 město při opravě ulice zasypávat nebude. Na dotaz ČTK to dnes řekl primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha Sobě). Ulice i tramvajová trať budou opraveny podle již hotové studie, která počítá s více přechody i zeleně a přestavbou chodníků a se vznikem přestupního uzlu mezi metrem, tramvajemi a autobusy na náměstí Hrdinů. Plán opravy bez zasypání podjezdu dnes schválili pražští radní. Kdy přesně rekonstrukce začne, není rozhodnuto.

"Nebudeme nyní pokračovat v přípravě projektu zasypání. Takže ta největší změna se odehraje v tom, že bude rekonstruována tramvajová trať a bude přesunuta tramvajová zastávka před východ ze stanice metra Pražského povstání, kde se zlepší komfort cestujících při přestupu," řekl Scheinherr.

Nejvýraznější změnou při opravě mělo být právě zasypání podjezdu, kdy by tramvaje křížily ulici 5. května v běžné křižovatce. Záměr měl pomoci ke zklidnění magistrály a zlepšit situaci chodců, kteří se z jedné na druhou stranu magistrály nedostanou v severní části křížení ani podchodem.

Zřejmě nejvýraznější proměna tak čeká náměstí Hrdinů. Zastávky tramvají nejsou na náměstí, kde jsou výstupy z metra, ale v ulici Na Pankráci. Tam sice staví i autobusy jedoucí na Pankrác, ale nepřijíždějí ke stejné zastávce jako tramvaje. Autobusy z Pankráce do Nuslí pak mají zastávku v Táborské, tedy více než 250 metrů od té v opačném směru. Autobusy jedoucí mezi Kavčími horami a Podolím zase stavějí v ulici Děkanská vinice I a není možné z nich pohodlně přestoupit na spoje do Nuslí. Nová zastávka umístěná na náměstí Hrdinů tak umožní cestujícím pohodlně přestupovat na jednom ostrůvku.

Podle koncepce, kterou vytvořil Institut plánování a rozvoje (IPR) by v ulici měly přibýt desítky stromů, přechody a nové zastávky. Nyní jsou například stromy rozmístěny nesystematicky a jsou pouze v některých částech ulice. Je zde rovněž velké množství sloupů na chodnících, kdy jeden nese trolej tramvají a druhý lampu. Změnou projde rovněž velká křižovatka Táborské s ulicemi Petra Rezka a Na Květnici.


Jižní vestibul metra Budějovická je otevřený 

2. 10. 2018

Od dnešního rána už mohou cestující využívat výstup z metra Budějovická, který byl několik měsíců uzavřený.

Díky několikaměsíčnímu vyjednávání starosty Petra Štěpánka (Trojkoalice/Zelení) s představiteli hl.m. Prahy a Dopravního podniku hl.m. Prahy se konečně podařilo otevřít jižní vestibul metra s eskalátory na Budějovické.

"Díky spolupráci s Dopravním podnikem se podařilo zprůchodnit metro a část pasáže vedoucí k radnici a na polikliniku. Stále trvá požadavek naší městské části na úplné zprůchodnění celé pasáže. To jsme včera nechali zaprotokolovat při místním šetření. Děkuji Dopravnímu podniku za výborně odvedenou práci v krátkém čase!" uvedl k otevření Petr Štěpánek, starosta MČ Praha 4.

Naším dlouhodobým cílem je však celková revitalizace tzv. Budějovického náměstí. Proběhl plánovací stan a občané měli také možnost vyjádřit v rámci ankety v prostorách DBK a při té příležitosti také okomentovat vystavené návrhy studentů Fakulty architektury ČVUT. S podněty od vás dále pracujeme a na jejich podkladě plánujeme iniciovat vytvoření územní studie, která stanoví parametry revitalizace Budějovické včetně dopravně-urbanistického řešení.

"Vznik územní studie je dlouhodobý proces, protože by měla být výsledkem konsenzu mezi klíčovými hráči v území. Budějovická potřebuje vykompenzovat nadměrné množství kancelářských budov příjemným místem pro setkávání nejenom místních obyvatel," uzavírá radní pro územní rozvoj Alžběta Rejchrtová (Trojkoalice/Zelení).


DPP kvůli opravám trati o prodlouženém svatováclavském víkendu přeruší provoz na lince metra C

24. 9. 2018

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) během prodlouženého víkendu od pátku 28. září do neděle 30. září 2018 kvůli opravám trati obousměrně přeruší provoz na lince metra C v úseku Pražského povstání - Kačerov. DPP pro cestující připraví náhradní autobusovou dopravu XC a posílí provoz autobusových linek č. 135 a 196. Ve stejném termínu dojde i k dočasnému přemístění autobusových zastávek Pražského povstání a Kačerov.

"Mezi stanicemi metra C Pražského povstání a Kačerov musíme demontovat stacionární části vlakového zabezpečovače, vyměnit dosluhující dřevěné pražce za železobetonové a upravit kolejový svršek s cílem snížit hladinu hluku z provozu v okolní zástavbě," říká Oldřich Vytiska, technický ředitel DPP.

Provoz metra linky C zůstane zachován v úsecích Letňany - Pražského povstání i Kačerov - Háje a bude tak umožněn přestup na ostatní linky metra. V uvedených stanicích budou prováděny obraty vlakových souprav. DPP zajistí pro cestující metra C v úseku Pražského povstání - Kačerov náhradní autobusovou dopravu. V provozu bude linka XC na trase Pražského povstání - Pankrác - Budějovická - Kačerov.

Při výluce (v době od cca 9.00 do cca 21.00 hodin) pomohou cestujícím u uzavřených stanic metra C a u přestupů na náhradní autobusovou dopravu informátoři v reflexních vestách, kteří jim poradí (v češtině i v angličtině) aktuální dopravní spojení. Informátoři budou rozdávat informační letáky, které cestující najdou ve vitrínách metra již od 25. 9. Cestující se o výluce dozví také formou hlášení ve všech stanicích metra a hlásí se i během výluky. Pro informace týkající se vždy konkrétního místa určení je připraveno cca 60 informačních tabulí se schematickým nákresem a základními textovými informacemi v češtině i angličtině.

Změny v provozu autobusů

Po dobu výluky bude posílen provoz linek č. 135 a 196.

Změny v autobusových zastávkách:

Pro linku č. 134 se přemísťuje zastávka Pražského povstání (pro směr Dvorce přibližně o 25 metrů vpřed, pro směr Podolská vodárna přibližně o 20 metrů zpět).

Pro linky č. 138, 189 a 215 se přemísťuje zastávka Kačerov (pouze ve směru Nemocnice Krč vpřed do zastávky linky č. 106).

Bezbariérové cestování

Z důvodu chybějícího bezbariérového výstupu ze stanic Kačerov a Pražského povstání DPP doporučuje využít autobusovou linku č. 135.

Všechny spoje posílených autobusových linek jsou zajištěny nízkopodlažními vozy.

Více informací včetně schémat naleznete také zde: https://www.dpp.cz/omezeni-dopravy/prazskeho-povstani-kacerov-docasne-preruseni-provozu-metra/


Přerušení dodávek vody v Michli 

10. 6. 2018

Na 12. 6. 2018 od 8 hodin do 18 hodin plánují Pražské vodovody a kanalizace přerušení dodávek vody v Michli. Důvodem je provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací.

Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulicích č.p./č.o.: Michelská 29/6; U michelského mlýna 1569/1, 27/2, 407/2a, 380/4, 110/6, 140/7, 1535/8, 135/9, 134/10, 101/17, 744/17, 191/19, 157/25, 124/27, 1521/31, 383/33, 1492/35, parcelní čísla: 916, 925/2, 944/2; Ve vilách (celá ulice); z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací.

Náhradní zásobování bude zajištěno na základě požadavků odběratelů a podle dopravních a technických možností přistavením cisterny s pitnou vodou.

Podrobné informace nepřetržitě podává zákaznická linka PVK na tel: 840 111 112 nebo 601 274 274.


Pozvánka na informační setkání k výstavbě metra D

8. 6. 2018

POZOR, ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ !

AKCE PROBĚHNE V MODRÉM PAVILONU


Metro Linka D: Písnice - Pankrác - Penta

27. 4. 2018

Třetím tématem setkání Oživení naživo budou PPP projekty, jejichž aktuálně nejvýraznějším zástupcem je plánovaná stavba metra D. 

Víte, že většinu PPP projektů obcí tvoří oblast vodohospodářství - tedy pronájem kanalizační a vodovodní infrastruktury soukromým firmám? Víte, že budoucím prvním úspěšným PPP projektem v ČR v oblasti infrastruktury je 35 km úsek dálnice D4 do Písku? Nyní se bude vybírat koncesionář, zájem projevilo téměř 100 firem, z toho 80 ze zahraničí.Víte, že nejvíce PPP projektů se v rámci EU realizuje ve Velké Británii, kde zároveň došlo k jednomu z největších propadáků, když zkrachovala firma, která měla modernizovat londýnské metro? Když zazvoní siréna je první středa v měsíci a od března taky pravidelné setkávání aktivních občanů Oživení naživo. Každý měsíc jiné téma, jiní hosté. Chceme s Vámi neformálně diskutovat na aktuální témata od veřejných zakázek přes střet zájmů po městské firmy a další. Sdílet naše zkušenosti z řešení kauz, poskytnout podporu účastníkům s jejich podněty, diskutovat o názorech zajímavých hostů.

Kdy? 3. května 2018, 19:00 - 23:00 h

Kde? Kasárna Karlín, Prvního pluku 2, Praha - Karlín


Nezapomeňte se prosím registrovat v registračním formuláři, kapacita je omezená, (vstup zdarma): https://goo.gl/forms/M886mgUCXX2Vql5z1 


OBYVATELÉ PRAHY 4 SE MOHOU VYJÁDŘIT K METROPOLITNÍMU PLÁNU

29.3.2018

MČ Praha 4 spustila na svém webu sběr podnětů a připomínek občanů a institucí k tzv. Metropolitnímu plánu, což je soubor územně plánovací dokumentace, který má určit budoucí podobu Prahy. Stávajícímu územnímu plánu skončí ze zákona platnost v roce 2022, proto je třeba zpracovat plán nový. Již od roku 2012 probíhají přípravné práce.

Nyní se proces blíží k prvnímu veřejnému projednání - 16. dubna by měla být představena nová verze dokumentu, ke které se budou moci dva měsíce vyjdařovat městské části a dotčené instituce a poté jeden měsíc veřejnost.

Praha 4 chce ještě předtím znát názory svých občanů na v současné době zveřejněnou verzi 3.3 ze září 2017. Technicky bylo nakonec zvoleno jednoduché řešení - na email metroplan@praha4.cz mohou všichni zájemci zasílat vyplněné .doc formuláře.

Připomínky mohou směřovat k obecným tématům (např. k souladu s právními předpisy, k ochraně zeleně či stávající vybavenosti, k základním koncepcím, ke znění konkrétních článků apod.), stejně tak mohou být směřovány ke konkrétní lokalitě či ploše (např. k navrženému a popsanému cílovému charakteru lokality, k nastavené výškové regulaci, k navrhovaným veřejně prospěšným stavbám, k vymezení parků apod.)

Pro laiky může být složité se v dokumentech vyznat, Praha 4 proto připravila návod, jak Metropolitní plán číst.

Způsob vypořádání připomínek zatím nebyl oznámen, budeme situaci nadále sledovat a včas přineseme nejnovější informace.

Zdroj: https://praha4zive.cz/2018/03/28/obyvatele-prahy-4-se-mohou-vyjadrit-k-metropolitnimu-planu/

Velikonoční výluka metra C

28.3.2018


PŘÍPRAVA DVORECKÉHO MOSTU POSTOUPILA DO DALŠÍ FÁZE

11. 3. 2018

Veřejná architektonická soutěž na podobu nového mostu pro tramvaje, který má spojit Smíchovskou a Podolskou stranu Vltavy přibližně od Lihovaru ke Žlutým lázním, tzv. Dvoreckého mostu, má za sebou první kolo. Sešlo se několik desítek návrhů. Z nich Magistrát v pátek vybral pět až sedm nejkvalitnějších, které postoupí dál. Ty poté posoudí odborná porota složená z architektů a zastupitelů.

Tato soutěž bude mít dvě fáze. Komise posoudí nejen vzhled, ale také technickou proveditelnost a ekonomickou rentabilitu. Mezi členy nebude chybět primátorka Krnáčové a starostové dotčených městských částí (P4 - Petr Štepánek, P5 - Pavel Richter), za architekty pánové Jan Jehlík, Petr Pelčák nebo Tomáš Rotter. Termín oznámení vítěze zatím není znám.

Dosud jasno není ani o termínu realizace plánované stavby. Vážně mluvit se o novém mostu začalo loni v létě. Má být určen pro MHD, chodce a cyklisty, s vjezdem automobilové dopravy se nepočítá. Cílem je zrychlit propojení Prahy 4 a Prahy 5. V budoucnu má na tento most navázat i nová tramvajová trať Jeremenkovou ulicí na Budějovickou a dále do Michle.

Zdroj: https://praha4zive.cz/2018/03/10/priprava-dvoreckeho-mostu-postoupila-do-dalsi-faze/


Pozvánka na zasedání komise územního rozvoje a výstavby

5. 2. 2018

V pondělí 12. února od 16:00 bude jednat Komise územního rozvoje a výstavby Prahy 4 a hned prvním bodem jednání je bytový dům U Strže. Jedná se o objekt bývalé rehabilitace, kde chce investor postavit sedmipodlažní bytový dům s 64 bytovými jednotkami.

Přijďte společně s námi zjistit, jak se v současné chvíli věci mají. Jednání se koná v zasedací místnosti č. 301 na Nuselské radnici, Táborská 500, Praha 4.
Pozor, na jednání Komise je potřeba se registrovat alespoň 48 hodin předem. 

Registrační formulář naleznete na stránce: 

https://www.praha4.cz/app/comm?id=1  


Dopravní podnik uzavře jižní vestibul stanice metra Budějovická

19. 1. 2018

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je nucen z důvodu havarijního stavu zastřešení veřejné pasáže mezi objekty České spořitelny a obchodního domu DBK, které není ve správě DPP, od pátku 19. ledna 2018 až do odvolání uzavřít jižní vestibul stanice metra C Budějovická. 

Místní šetření svolané Magistrátem hlavního města Prahy konstatovalo havarijní stav zastřešení veřejné pasáže mezi budovami České spořitelny a obchodního domu DBK, které není ve správě DPP. Pro nezbytné zajištění bezpečnosti svých cestujících proto DPP od zahájení denního provozu v pátek 19. ledna 2018 uzavírá jižní vestibul stanice metra Budějovická (s eskalátory); následně budou majitelem pozemku uzavřeny i prostupy mezi severním atriem a jižní pasáží kolem tohoto vestibulu. Magistrát hlavního města Prahy upozorňuje na špatný stav zastřešení pasáže několik let. "Překážkou oprav však byla neúspěšná jednání s vlastníky okolních budov, kteří kladením přehnaných kompenzačních podmínek znemožňovali zahájení rekonstrukce," vysvětluje Vít Hofman, tiskový mluvčí MHMP a dále dodává: "Vyhlášení havarijního stavu nám umožňuje zahájit opravy bezodkladně.""Délka uzavření jižního vestibulu stanice metra Budějovická je v tuto chvíli odhadována na dobu minimálně tří měsíců. Cestující mohou pro vstup do stanice využít severní vestibul. K omezení dojde u bezbariérového přístupu stanice, který bude zajištěn pouze do atria, nikoliv do úrovně ulice," informuje Ladislav Urbánek, dopravní ředitel DPP.  


Rekonstrukce Libušské v Písnici

16.1.2018

Předpokládaný harmonogram:

  • Setkání s občany - na přelomu února a března
  • Předpokládané zahájení prací - začátkem dubna
  • Předpokládané ukončení rekonstrukce - do konec roku

Zveme Vás na šesté veřejné fórum

12. 1. 2018

Další veřejné fórum pro obyvatele Prahy 4 se bude konat 29. ledna 2018 od 18 hodin v prostorách Nuselské radnice.

"Na rozdíl od předchozích akcí je toto veřejné fórum plánováno jako shrnující, a srdečně proto zvu obyvatele všech čtvrtí Prahy 4 k diskusi nad deseti tematickými okruhy a k podávání konkrétních podnětů," uvedl předseda komise pro místní Agendu 21 Tomáš Hrdinka (ANO 2011).
"Pro všechny obyvatele Prahy 4, kteří se minulých jednání nemohli zúčastnit, se na lednovém veřejném fóru otevírá příležitost seznámit zástupce městské části s problémy, které v okolí svého bydliště vnímají," doplňuje starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/Zelení).
MČ Praha 4 uspořádala v uplynulých třech letech v rámci místní Agendy 21 celkem dvacet veřejných fór a plánovacích setkání s veřejností, na kterých mohli občané seznámit zástupce naší městské části se svými podněty, jak zlepšit životní prostředí a veřejná prostranství v Praze 4. Týkaly se mimo jiné Generelu veřejných prostranství, připravovaného zastřešení Spořilovské ulice a dalších důležitých témat. Občané se vyjadřovali k rozvoji městské části, bezpečnosti, dopravě nebo úklidu veřejných prostranství. 


Slavnostně jsme otevřeli naše komunitní centrum

Projekt Znovu do života spolu organizace A DOMA o.s. dne 7.12. 2017 slavnostně otevřel své Komunitní centrum.

Pásku společně s paní ředitelkou Zachariášovou přestřihla místostarostka Prahy 4 paní Kotvová a zástupce starosty pan Zicha. Program trval po celý den, vystoupil dětský sbor ZUŠ Vadima Petrova, zatančil nám juniorský pár z taneční školy Maestro a na závěr krásného dne nám zazpívali studenti konzervatoře Jaroslava Ježka. Všem účastníkům a účinkujícím moc děkujeme a věříme, že si všichni tento den společně s námi užili!

A co se odehrálo na poli našich vzdělávacích a volnočasových aktivit od září?

Na konci listopadu jsme realizovaly již 4.workshop! Tentokrát jsme se zaměřily na všemi diskutované konopí a jeho léčebné účinky při různých zdravotních problémech a jak je zmírnit či dokonce vyléčit pomocí konopných produktů. Přednášet nám přijel Michal Pechánek z firmy Delibutus z Ústí nad Labem, který firmu se svým společníkem založil před pár lety. Pan Pechánek nám sdělil výsledky studie, kdy je dokázáno, že konopí zlepšuje zdravotní stav a nemá vedlejší účinky, pokud je dávkováno správně dle individuálních potřeb pacienta. Nejvíce se využívá při bolesti kloubů, ale také s ním dokáže zlepšit zdravotní stav při kardiovaskulárních potížích, rakoviny, trávicích potížích a třeba i při rekonvalescenci po operaci šedého zákalu. Pan Pechánek má i své klienty, tudíž dává individuální konzultace a je možné se s ním poradit o svých zdravotních obtížích. K našemu milému překvapení nám nabídl možnost kdykoli v případě potřeby a dotazu zavolat. Také jsme si mohli prohlédnout nabídku produktů firmy a zakoupit si některé výrobky se slevou. Jako dárek jsme dostali vzorek mastičky s konopím na bolest kloubů! Přednáška nám přinesla spoustu zajímavých a užitečných rad a informací! A už teď se těšíme na další, která proběhne na konci ledna😊!

Zjistily jsme, že relaxační cvičení jsou přínosná pro tělo i ducha našich klientů, a proto jsme zavedly pravidelně do našeho programu Haptické masáže - lehké doteky od hlavy do pasu přes oblečení ve dvojících, výborné na propojení hemisfér a navození dobré nálady, Dechové relaxační techniky - správné dýchání umožňuje kvalitní fungování našeho těla a naší největší novinkou od ledna bude Tai chi - sestava pomalého cvičení vycházející z východní filosofie směřující k lepší stabilitě těla.

A ještě něco málo ke vzdělávání. V listopadu jsme poprvé měli historickou přednášku o Tomášu Baťovi. Pan lektor, Tomáš Pšenčný, nám prozradil velmi zajímavá fakta o tomto poměrně známém muži u nás i ve světě. V lednu se dozvíme něco více o Egyptě a jeho významných osobnostech. Tak neváhejte dorazit! 


IPR Praha zveřejnil návrh metropolitního plánu

14. 12. 2017

Veřejnost se může seznámit s novou verzí Metropolitního plánu, jednoho z nejdůležitějších dokumentů, který bude určovat budoucí podobu hlavního města Prahy. Metropolitní plán je zpracován zcela novou metodikou a přináší nový pohled na plánování města.

IPR Praha zveřejnil návrh nového územního plánu ještě před jeho oficiálním projednáním, které by mohlo být zahájeno na jaře 2018. Proces projednání bude probíhat minimálně 5 let a v jeho průběhu bude mít každý možnost se k plánu vyjádřit. 

"Městská část Praha 4 bude v procesu projednání prosazovat ochranu stávajících ploch zeleně, včetně zeleně izolační, která má ve městě svou nezastupitelnou funkci, a propojování těchto ploch do celoměstského systému zeleně. Městská část bude dále požadovat zajištění ploch pro veřejnou vybavenost a pro sport a stanovení jasných regulativů v podobě regulačních plánů či územních studií pro transformační a rozvojová území. Významným tématem bude také výšková regulace, a to zejména v oblasti Pankráce a Budějovické," říká radní pro územní rozvoj a výstavbu Alžběta Rejchrtová.

O začátku projednávání budou občané Prahy 4 informováni na úřední desce a na dalších informačních kanálech městské části. 

Informace byla zveřejněna na portálu MČ Praha 4: https://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan