Daně 2018: Kdy musí podat přiznání důchodce.

11.03.2019

Daňové přiznání za rok 2018 podávají i výdělečně činní důchodci. V některých případech ze zákonné povinnosti, v jiných kvůli nároku na obdržení daňové vratky. 

Roční důchod za rok 2018 do částky 439 200 korun je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen, sociální pojištění a zdravotní pojištění se ze státního důchodu neplatí nikdy. Naprostá většina výdělečně činných penzistů má státní důchod do limitu, a proto do daňového přiznání uvádí pouze zdanitelné příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti nebo tzv. pasivní příjmy, například z pronájmu. 

"Penzisté podávající daňové přiznání uplatní v daňovém přiznání vždy slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč a případně další daňové slevy a daňové odpočty, na které mají nárok," uvedla Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Příjmy ze zaměstnání

Penzisté, kteří pracovali po celý rok 2018 pouze u jednoho zaměstnavatele nebo u více zaměstnavatelů postupně za sebou, mohli posledního zaměstnavatele požádat o roční zúčtování daně z příjmů. Tedy v případě, že měli u všech zaměstnavatelů podepsáno prohlášení k dani.

Kdy však musí i zaměstnaní penzisté podat daňové přiznání? V praxi nejčastěji, pokud chtějí obdržet zpět sraženou srážkovou daň z dohod o provedení práce nebo pokud pracovali současně pro dva zaměstnavatele a z obou mezd či odměn jim byla odvedena zálohová daň z příjmů nebo v případě povinnosti platit solidární daň.

"Řádní starobní důchodci nejsou nijak příjmově omezeni, a mohou mít tedy i nadstandardní mzdy, a pokud je roční hrubá mzda nad 1 438 992 korun, tak jim vzniká povinnost platit z částky nad limit sedmiprocentní solidární daň," doplnila Ivanco.

Vratka srážkové daně

V praxi si hodně penzistů přivydělávalo v některém měsíci roku 2018 na dohodu o provedení práce. Pokud byla měsíční odměna 10 tisíc korun a méně a nebylo podepsáno prohlášení k dani, potom byla z hrubé odměny odvedena 15procentní srážková daň.

V případě, že je však roční zdanitelný příjem nižší než 165 600 korun, tak se i při uplatnění pouze základní slevy na poplatníka obdrží odvedená srážková daň zpět po podaném daňovém přiznání.

Penzisté mající zdanitelné příjmy za rok 2018 pouze ze závislé činnosti, mohou vyplnit zjednodušené dvoustránkové daňové přiznání. K vyplnění daňového přiznání potřebují potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů.

"Například penzista pracující čtyři měsíce v roce 2018 současně pro dva zaměstnavatele na dohodu o provedení práce s hrubou odměnou 10 tisíc korun, který nepodepsal ani u jednoho zaměstnavatele prohlášení k dani, obdrží po podaném daňovém přiznání daňovou vratku 12 tisíc korun," vypočetla Ivanco.

Samostatná výdělečná činnost

Penzisté s příjmy ze samostatné výdělečné činnosti musí vyplňovat vždy standardní čtyřstránkové daňové přiznání a současně přílohu číslo jedna, kde uvedou příjmy a výdaje ze samostatné výdělečné činnosti.

Výhodou podnikání v penzi je skutečnost, že sociální pojištění i zdravotní pojištění se vždy počítá ze skutečného hrubého zisku, neboť se jedná o vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, a nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, jako je tomu u hlavní samostatné výdělečné činnosti.

Pasivní příjmy

Někteří penzisté pobírají ke starobnímu důchodu pouze zdanitelné pasivní příjmy, například z pronájmu bytu či prodeje cenných papírů. Přestože při nižších příjmech je výsledná daňová povinnost nulová z důvodu uplatnění slevy na poplatníka, tak je potřeba daňové přiznání na finančním úřadu podat.

"Pro příjmy ze samostatné výdělečné činnosti je potřeba vyplnit i přehledy o příjmech a výdajích, pro pasivní příjmy však nikoliv," upřesnila Ivanco.

Původní zdroj článku ZDE.