Člověk jako barva aneb Jak rozeznat typy osobností.

15.06.2018

Také máte někdy dojem, že s někým funguje komunikace jako mávnutím kouzelného proutku, zatímco s jiným se vůbec nemůže rozběhnout? Důvod k tomu spočívá většinou v odlišných typech osobností komunikačních partnerů, s nimiž máme co do činění.

Je nad slunce jasné, že tajemství našeho úspěchu při komunikaci má svůj základ ve znalosti lidí. Kdo dobře rozpozná osobnostní typ svého protějšku a dokáže se zaměřit speciálně na jeho zvláštnosti, tomu nestojí nic v cestě k úspěšnému jednání. Určitě uspějete, když cíleně jednomu typu předložíte jasná čísla a fakta, zatímco jinému typu rychlé návrhy řešení.
Jak je to tedy s rozpoznáním jednotlivých osobnostních typů, k jakému barevnému typu patří váš protějšek a jaká barva jste konečně také vy?

Otázkou, zda jste modří nebo zelení, nemáme na mysli ani zbarvení testovacího zařízení při dechové zkoušce řidiče, ani v přeneseném slova smyslu rozměr vaší závisti, nýbrž model 4 barev, sestavený na základě odborného bádání. Při této metodě se dělí osobnostní typy do 4 barev: červené, modré, zelené a žluté. Toto jednoznačné dělení však představuje pouze ideální stav. Většina lidí tvoří smíšený typ ze všech barev, přičemž se v něm některé barvy projevují jako více a jiné jako méně výrazné.

Červený typ
Červený typ osobnosti je netrpělivý a nejraději by hned viděl výsledky. Neustále spěchá a také často přichází pozdě. Má krátký a pevný stisk ruky, nápadnější, mnohdy značkové oblečení. 
Červený typ je kromě toho nápadný též aktivní a gestikulativní řečí těla. Při rozhovoru má někdy sklon k tomu přerušit řeč a začít během hovoru dokonce vyřizovat jiné věci. Rozhoduje se spontánně. Necouvne před konflikty, mnohdy je i aktivně vyhledává.
V práci ho poznáte podle neorganizovaného pracovního stolu. Rád vrší papíry a různé informační materiály na stole a jen tak je nevyhazuje.
Modrý typ
Modrý typ osobnosti je přemýšlivý a činí rozhodnutí po pečlivém přezkoumání všech fakt. Uděláte na něj dojem věcnou argumentací, která je protkána čísly a fakty. Konfliktům jde modrý člověk raději z cesty. Jestliže však jde o čísla a pravidla, dokáže modrá osobnost vystupovat i autoritářsky.
Modrý typ nosí většinou konzervativní účelné oblečení a jeho řeč těla je málo výrazná. Na jednání dorazí vždy včas a dobře připraven.Jeho pracoviště je narozdíl od červeného vždy zařízeno pořádně, avšak někdy dost neosobně.
Zelený typ
Zelený typ osobnosti poznáte podle jeho velmi sympatického způsobu komunikace a pohodlného nenápadného oblečení. Ale zelený typ není jen komunikativní, nýbrž i ochotný a důvěryhodný poradit druhým. Jeho stisk ruky je přátelský a upřímný, aniž by kdy přeháněl nebo působil dokonce agresivně.
Zelený typ pracuje metodicky a organizovaně, avšak ne vždy je kvůli vysokému vědomí vlastní jistoty otevřen změnám.
Žlutý typ
Žlutý osobnostní typ je kontaktní a kreativní. Jako zelený typ se i on zajímá o lidi, ale je mnohdy tak široce angažovaný, že nemůže dodržet vše, co slíbí. Žlutý typ dokáže dobře naslouchat, ale jen potud, pokud ho to zajímá. Proto má velký okruh známých, ale jen málo blízkých přátel.
Detaily nejsou specialitou žlutého typu. Termíny často nedodržuje nebo si je zadá dvojmo. Vypráví velmi rád anekdoty a historky. Pracoviště žlutého typu je neorganizované a nepořádné a často vyzdobené vlastními fotkami a vyznamenáními. Sám sebe žlutý typ také rád zdobí moderním a občas přehnaným oblečením.
A jak je to u vás, poznáte sebe nebo své partnery či kolegy v jednom z uvedených čtyř osobnostních typů?

Původní zdroj článku ZDE.