Odkdy jsme senioři?

07.02.2018

Senioři, seniorky, důchodci... Při diskusích, na fórech padne často otázka, kdo vlastně patří k seniorům. Já už také? Dá se tyto věkové struktury stanovit přesně?

Senioři (z latinského senior = starší) je souhrnné označení pro lidi od určitého věku.
Hodnocení obecně:
Existují různé představy o tom, odkdy patří skupina lidí k seniorům. Nejčastěji je uváděna věková hranice 50, 55 nebo 60 let. Ale i stanovený věk pro odchod do důchodu je občas u některého člověka udáván jako věková hranice, za níž je pak onen člověk brán jako senior. Typický pro většinu seniorů v užším významu slova je odchod z pracovního procesu, ať už dobrovolně či ne, nebo už i příprava na něj. Senioři dostávají pravidelné finanční částky ze správy sociálního zabezpečení, tedy důchody. Jestliže mají vlastní děti, jsou tyto zpravidla už dospělé a mohou se o sebe postarat samy. Chápe-li se ale tato skupina již jako 50+, je třeba brát v úvahu, že se ještě jedná o lidi výdělečně činné.
Hodnocení sebe:
V anketě, provedené ve Švýcarsku, se většina důchodců nechtěla přiřadit ke skupině starších lidí. Často se objevují problémy při označování výrobků nebo služeb jako určených pro "starší lidi". Mnoho aktivit, které dřív příslušely jen mladším dospělým, podnikají dnes i starší lidé. Mobilita a chuť cestovat u starší populace silně vzrostla a sportovní aktivity patří také k "modernímu" stáří - mnohem víc lidí než dříve si dnes troufne pěstovat i výkonnostní sport. A v určitém věku se módně oblékat, což bylo dříve poněkud znevažováno, patří dnes k normě. Jako pikantnost se třeba uvádí, že k motorkářům Harley-Davidson patří nejvíce muži nad 50.

Raději než označovat lidi zralého věku jako seniory se volí často mírnější výraz jako 50+, 60+ atd. Světová zdravotnická organizace zařazuje do rubriky "seniorů" ty, kteří dovršili 65 let. Každopádně však dělá rozdíly: 65 až 75letí jsou mladší senioři, 75-80letí jsou senioři, 80-90letí jsou staří senioři a ti věkově ještě výše jsou nejstarší senioři. Lékaři hovoří o pacientech, kteří už mají věk, zhruba tak od 70 let, protože výzkumy prokázaly, že pocit nástupu stáří začíná obvykle právě v 70 letech. Je to ovšem pocit velmi individuální. Někdo se ještě v tomto věku starý necítí, zatímco jiný stěžuje na věk už v padesáti. Dnešní sedmdesátníci se obecně necítí tak staří jako ti před 50 lety. Délka života stoupla během posledních 100 let o 30 let.

Dnešní senioři jsou biologicky o 10 let mladší než ještě před 2 generacemi. A pro ekonomiku představují právě oni určitou časově i finančně a zájmově atraktivní skupinu. 

Zdroj článku ZDE.