SENIOR TELEFON - bezplatná linka důvěry pro seniory

20.12.2017

Život 90 provozuje od roku 1990 telefonickou krizovou linku Senior telefon. Ta za dobu své existence pomohla více než půl miliónu volajících. Ročně se na Senior telefon dovolá na 33 tisíc lidí.

Senioři se na bezplatnou linku důvěry často obracejí se závažnými tématy, jako jsou týrání, zanedbávání péče, domácí násilí nebo mezigenerační konflikty. 

Senior telefon je jedinou bezplatnou linkou důvěry tohoto typu v ČR, která má nepřetržitý provoz a poskytuje pomoc seniorům ohroženým domácím násilím.

 

Zdroj a autor: www.zivot90.cz

Linka důvěry: 800 157 157