Stáří v zrcadle předsudků

15.12.2017

Předsudek je zakořeněný, povrchní názor. Není založen na objektivních informacích a seriózním zkoumání jevů. Jde nadměrné zjednodušování složitého. Pracuje se stereotypním zobecněním. Místo rozumu zde hrává velkou roli afekt. 

Z výroku "již staří Řekové" si dělali již v časech Osvobozeného divadla legraci V+W. Jenže mnohdy to platí. "Cato starší o stáří" je text, jež se dochoval v díle Tuskulské rozhovory. Autorem je Marcus Tullius Cicero (106-43 před n. l.). Vyvrací představy o krušném a rezignovaném stáří. Dle nich se senioři vyhýbají veřejné činnosti, zhoršuje se jejich kondice tělesná i duševní, odmítají tělesné radosti a rozkoše a ještě ke všemu smrt se blíží.

Přidáme-li k onomu výčtu předsudek o ekonomické slabosti "chudé a staré" populace, budeme (jak my mladí říkáme) "v uptáči frí a redy". Zkrátka na úrovni a připraveni starochům to dát "hustý".

Předsudek "Vyhýbají se veřejné činnosti". Nechme stranou špičkové posty, kdy senioři zaujímají postavení ministrů, předsedů politických stran, zasedají v parlamentu. Ba ani na Hradčanech nebývají "domácí páni" těsně po čtyřicítce. Podívejte se na obyčejné pěšáky v organizačním zařizování, namátkou v politice, ve sportu, v zájmových sdruženích, ba i v zastupitelstvech vesnic. Tam, kde žádné prebendy nečekají. Padesátníci tam bývají málem junioři. Situaci v soukromí ilustruje povzdech pětasedmdesátníka: "Jsem poslanec. Když někdo z rodiny nebo známý potřebuje něco vyřídit, tak mne pošle, abych to zvládl za něho."

"Horší kondice a větší nemocnost". Tak to není předsudek. Spíše jde o stereotyp. V každé zdravotní pojišťovně vám účetní potvrdí, že "mladost je pro finanční kondici ústavu radost. Staroba - častá choroba a ta něco stojí.

Ne každý senior je konzumentem (drahé) léčebné péče, a naopak těžké nemoci a úrazy si dle věku nevybírají. Individuální rozdíly mohou být ohromné.

Ve všech vyspělých zemích jsou mnozí senioři po stránce ekonomické velmi atraktivní. Hypotéky již splatili, nejedna pojistka (u nás restituce) jim byla vyplacena. Nejnižší příjem na osobu mají u nás matky samoživitelky s dětmi a rodiny s dětmi a mámou na mateřské dovolené.

Smrt - ta se opravdu blíží. Děje se tak od okamžiku narození a čeká na každého. Věk dožití se ovšem každoročně zvyšuje. Sociologové dnes zkoumají mj. generaci pětaosmdesátníků. Do nedávna bylo v onom věku možné zkoumat jen jednotlivce.

Senioři na rozdíl od mladých - tzv. dárců orgánů - obvykle neprojíždějí na svých Hondách či BNW dvanáctistovkách křižovatky na červenou a smykem. Ještě jednou Cicero: "Stáří přispívá k růstu rozvážnosti. A ke konání dobrých skutků."

"Jsme jedné krve," rozdílného věku, ale každý jiný. Předsudky nám k pochopení sebe ani druhých nepomohou.

3P - proroctví, předsudky, předpověď

Vztah mezi předsudky a sebenaplňujícím proroctví mi poněkud připomíná otázky, zda první byla slepice nebo vejce. To, co čekáme, mnohdy najdeme a také děláme.

Jeden z amerických klasiků sociální psychologie dí: "Když očekáváme dobro, vyvoláme dobro, když očekáváme zlo, vyvoláme zlo." To lze na jedné straně vysvětlit sebenaplňujícím proroctvím a na straně druhé tendencí splnit předpověď.

Máte nos na předsudky o stáří?

Níže uvedená pravdivá tvrzení označte slovem souhlasí, nepravdivá označte slovem nesouhlasí.

 1. Vysoký věk a senilita "jedno jsou".
 2. Člověk pokročilého věku se již nikdy pořádně nenaučí ovládat počítač.
 3. "Čo bolo, to bolo" platí pro sex. Ve stáří máme jiné starosti a radosti.
 4. Dnešní rodina svým starším členům není ochotna pomáhat.
 5. Pobyt v ústavu nakonec čeká na každého seniora.
 6. Senioři jsou co do počtu nehod postrachem silnic.
 7. Deprese je průvodní stav stáří.
 8. Staří lidé jsou tzv. socky.
 9. Muži nestárnou.
 10. Stáří přináší samo o sobě vyšší míru lidské zralosti a nadhledu.
 11. Stáří je synonymem osamělosti i sociální izolace.
 12. Ženy snášejí stáří hůře než muži.
 13. Důchod je sociální dávka.
 14. Důchodci mají na státní pokladnu neúměrné nároky.
 15. Důchodci jsou v ČR nejchudší skupinou.
 16. Největší procento žebráků tvoří lidé seniorského věku.
 17. Senioři se nejvíc zajímají jedině o to, co budou mít k obědu.
 18. Těžké deprese - ty, jež brání postiženým vstát z lůžka - jsou u seniorů častější než u mladších.
 19. Pracovní kolektiv má být dynamický a připravený na nové výzvy. Starší pracovníci jej ruší svým konzervatismem.
 20. Důchod je čas slastného odpočinku.
 21. Buďme realisty - dědeček a babička, ujídají nám chlebíčka.

Vyhodnocení je jednoduché. Co položka, to obraz jednoho mýtu spojeného s předsudkem. Jistěže lze najít i seniory naplňující předsudečný obraz. Jde o jedince...

Předsudky pod mikroskopem seniorů

Výše uvedený inventář jsem použil k malému výzkumnému šetření po přednášce v klubu seniorů. Tři desítky účastníků, z nichž nejmladší se kvapem blížili osmdesátce, sestavilo žebříček odhadované rozšířenosti jednotlivých předsudků. Uvedli vždy tři, jež považovali za nejvíc frekventované mezi lidmi mladšího a středního nepochybně již dospělého věku.

Obdobně každý z nich vytvořil žebříček předsudků, jež považoval za nejméně rozšířené.

(Ne)čestný titul "Hvězda mezi předsudky" získaly názory uvedené pod číslem: jedna, šest, devět. Nejhorším předsudkem tu je ztotožňování stáří a senility.

Čestné "mávnutí ruky" nad nejméně rozšířenými předsudky udělili senioři následující trojici uvedené pod čísly: dvanáct, patnáct a dvacet.

Není předsudek jako předsudek.

V dějinách lidstva najdeme mnohé, jež byly smrtelně nebezpečné. Jiné s odstupem doby působí jako úsměvné. Ty, týkající se stáří a seniorů, nepatří ani k jedné ani ke druhé skupině. I tak jde o hlouposti nehodné šíření ani následování.

Autor článku: Tomáš Novák

Zdroj článku: https://www.dustojnestarnuti.cz/clanky/stari-v-zrcadle-predsudku/